Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών  «Alpha e-Commerce»  της Alpha Bank,  η  οποία  χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1, με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης των πληροφοριών που εσείς εισάγετε στον υπολογιστή σας (ονοματεπώνυμο, αριθμό κάρτας κλπ) μέχρις ότου αυτές φτάσουν στον ορισμένο αποδέκτη τους (στην Τράπεζα), η οποία είναι η μόνη που μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει, μιάς και είναι η μόνη που διαθέτει το κατάλληλο αποκρυπτογραφικό κλειδί. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια συναλλαγών.